Žemaitijos NP produkto ženklas

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Šis ženklas padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes:

  • Saugomų teritorijų vystymasis. Saugomų teritorijų valdytojus ir vietos verslą sieja simbiozės ryšys - jie gali klestėti tik kartu. Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t. Ženklas suteikiamas prekių gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurie laiko savo veiklą neatsiejama nuo saugomų teritorijų plėtros tikslų.
  • Kultūrinio ir gamtinio paveldo puoselėjimas. Produkto ženklu bus siekiama atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą.
  • Aplinkai palankesnė veikla. Ženklas suteikiamas produktų gamintojams  ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.
  • Vietos bendruomenių gerovė. Bendras ženklas padės garsinti vietos gyventojų sukurtus produktus ir teikiamas paslaugas, taip skatinant vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą.

 

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo suteikimo reglamentas

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo suteikimo kriterijai, kuriuos turi atitikti paslaugų teikėjas

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo suteikimo kriterijai, kuriuos turi atitikti produkto gamintojas

Ženklo, Lietuvos saugomų teritorijų produktams žymėti, naudojimo gairės

Paraiška dėl Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo naudojimo

Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Žemaitijos nacionalinio parko tikslams

 

TURINČIŲ PRODUKTO ŽENKLĄ SĄRAŠAS