Vidutinės trukmės ekskursijos

Prie Pilelio šaltinio
Ekskursijos aprašymas: supažindinama su Plokštinės miško žinduolių įvairove, šikšnosparnių biologija, jų apsaugos ypatumais, apžiūrimi miške iškabinti šikšnosparniams skirti specialūs inkilai. Supažindinama su gamtos paveldo objektu – Pilelio šaltiniu, su šaltinių kilme ir reikšme gamtoje (ragaujamas Pilelio šaltinio vanduo). Supažindinama su tako aplinkoje augančia augmenija, miško buveinėmis. ... »
Šventorkalnis - senieji Plateliai
Pagrindiniai lankytini objektai: Platelių dvaro sodybos pastatai, sodas ir parkas, gamtos paminklai, Platelių dvaro buv. prieplaukos liekanos prie ežero, Šventorkalnis, apžvalgos aikštelė. ... »
Vaizdas nuo Platelių apžvalgos aikštelės
Pagrindiniai lankytini objektai: Platelių apžvalgos aikštelė, Mikytų alkakalnio takas (alkakalnis, mitologinis akmuo, maldų šulinys), Barstytalių pelkė. ... »
Liepijų miško ąžuolai
Pagrindiniai lankytini objektai: Liepijų miško medžiai (ąžuolas, liepa, klevas, drebulė, skroblas, eglė), krūmai (lazdynas, šaltekšnis, karklas), žvėrių pėdsakai žiemą, geologinis gamtos paveldo objektas - Ubagų kalno akmuo. ... »
Vaizdas nuo Platelių apžvalgos aikštelės
Pagrindiniai lankytini objektai: ŽNPD Platelių lankytojų centro ekspozicija, apžvalgos aikštelė prie Platelių ežero, Platelių bažnyčia, Platelių dvaro parkas, storiausias Lietuvos uosis. ... »
K.Striaupos klėtelėje
Pagrindiniai lankytini objektai: ŽNPD Platelių lankytojų centro ekspozicija, L. Černiausko meno galerija-kūrybinės dirbtuvės Babrungėnų k., Vyto Jaugėlos tautodailės ekspozicija Gintališkėje, Kazimiero Striaupos klėtelė Dovainių k. Ekskursijoje supažindinama su Žemaitijos medžio drožimo tradicijomis, drožėjais. ... »
Vaizdas nuo Platelių apžvalgos aikštelės
Pagrindiniai lankytini objektai: ŽNPD Platelių lankytojų centro ekspozicija, apžvalgos aikštelė prie Platelių ežero, Platelių bažnyčia, Platelių dvaro parkas, storiausias Lietuvos uosis, Siberijos apžvalgos bokštas. ... »
Šeirės take
Ekskursijos aprašymas: Šeirės takas yra Platelių kraštovaizdžio draustinyje. Jis vingiuoja kalvotu, miškingu reljefu, kurį raižo gausios įvairių paparčių priaugusios griovos. Įlomoje driekiasi Šeirės pelkė, kuri Gaudupio ištakomis jungiasi su Platelių ežeru. Keliaudami taku pamatysite daug įprastų bei retų augalų. Pasiklausysite įvairių paukščių giesmių. Jei būsite kantrūs ir pastabūs, susipažinsite su įvairiais šio miško gyvūnais. Neįprastų įspūdžių patirsite prie paslaptingojo Piktežerio. Take yra įrengtos keturios žaidimų aikštelės bei keletas atokvėpio, sustojimo vietų. 1,4 km tako pritaikyta neįgaliesiems. ... »