Plaukiojimo tvarka

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO VANDENYSE

 

ŽNP vandenyse plaukiojimo tvarką nustato šie teisės aktai:

1. APLINKOSAUGOS SĄLYGOS PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS

2. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠAS

3. Žemaitijos nacionalinio parko reglamentas