Poeto V. Mačernio gimtinės takas

Šis 545 m takelis veda prie 1944 m. Žemaičių Kalvarijoje nuo sviedinio skeveldros žuvusio poeto kapo. Artimieji velionį išsivežė atgal į Šarnelę, kur ir palaidojo - vidurį laukų, tėviškės laukelyje, kurį jis buvo labai pamėgęs, tarp aukštų pušų, eglių ir ąžuolų, kur dažnai ateidavo.

Eidamui V.Mačernio pažintiniu taku, nepraeikite pro Kerpauskų šaltinį, menantį svarbų istorinį laikotarpį...