V. Jaugėlos tautodailės ekspozicija

Adresas: Gintališkės k., Plungės r.

Tel. (8 448) 46716

Vytas Jaugėla gimė 1938 m. spalio 18 d. Raseinių rajone, Paupio kaime. Mokėsi Rietavo žemės ūkio technikume, Dotnuvos respublikinėje žemės ūkio mokykloje. Dirbo Žadvainių, Gegrėnų, Dovainių, Gintališkės kolūkiuose pirmininko pavaduotoju, o kai kur – pirmininku, Platelių viršaičiu, Gintališkės kultūros namų direktoriumi, dabar -pensininkas.

V.Jaugėla - daugelio kultūrinių renginių organizatorius, fotografas, kino mėgėjas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas. 2000 m. priimtas į tautodailininkų sąjungą. Jo medžio darbai - krikščioniški ir pagonių dievai, Užgavėnių kaukės, bareljefai, kt.  Surengė ne vieną autorinę parodą, jo darbai eksponuoti Plungėje, Telšiuose, Rokiškyje, Vilniuje.

Menininkas savo namuose Gintališkėje yra įkūręs savo darbų ir surinktų senienų ekspoziciją.

Yra aukų dėžutė.