K. Striaupos klėtelė

Adresas: Dovainių k., Plungės r.

Tel. (8 448) 49432

Kazys Striaupa gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen., Kubakių k. Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen., Dovainių k. Kolūkyje dirbo vairuotoju. Drožti pradėjo 1993 m. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė, kaip sugeba, taip ir daro.

1999 m. Dovainių kaime tautodailininko statytoje ir nendrėmis dengtoje klėtelėje galima susipažinti su jo drožiniais.

Yra aukų dėžutė.