Tradicinių verslų produktai

Medžio meistras, tapytojas Leonardas Černiauskas gimė 1947 m. Plungėje. Baigęs vidurinę mokyklą, dvejus metus studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. S. Žuko dailės technikume įsigijo dailininko dekoratoriaus su meninės fotografijos specializacija specialybę. ... »
Drožti pradėjo 1993 m. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė, kaip sugeba, taip ir daro. ... »
Šiame ūkyje puoselėjami Lietuviški senieji amatai: audimas, natūralus vilnos dažymas, mezgimas rankomis ir t.t ... »