Projektas „LIFEscape“

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš Klaipėdos universiteto, Lenkijos (Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parkas, Tolkmicko savivaldybė), Švedijos (Lund ir Sjöbo savivaldybės, Linnaeus universitetas), Danijos (Slagelse savivaldybė) nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2014 m. balandžio 11 d. įgyvendino tarptautinį projektą „Implementing European Landscape Convention in the South Baltic Region“ (Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Pietų Baltijos regione), kurio sutrumpintas pavadinimas – LIFEscape.

Tai buvo tarptautinė iniciatyva, skatinanti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą saugant ir tvarkant vertingus kraštovaizdžius Lietuvoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Danijoje, dalyvaujant kraštovaizdžio planavimo procesuose.

Projekto metu vyko susitikimai (diskusijos) su vietos gyventojais, fotografijų, piešinių, rašinių konkursas „Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdis“, visuomenės nuomonės tyrimas apie kraštovaizdžio suvokimą, parengti ir išleisti informaciniai leidiniai apie visuomenės dalyvavimą kraštovaizdžio planavimo procesuose, Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdį, mokomosios išvykos į Švediją ir Lenkiją, įsigyta programinė įranga, skirta kraštovaizdžio parametrų modeliavimui, tvarkyti vertingi pievų ir pelkių kraštovaizdžiai, parengtos viešųjų kraštovaizdžio erdvių pritaikymo visuomenės poreikiams rekomendacijos ir kt.

Bendras projekto biudžetas - 1,45 mln EUR, finansavimo šaltiniai: Pietų Baltijos programa (ES Europos regioninės plėtros fondas), nacionaliniai projekte dalyvaujančių šalių biudžetai.