Įgyvendinami projektai

1. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų CENTRO PLĖTRA

(pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“

 

2. Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas

Projekte dalyvaujančių saugomų teritorijų sąrašas.


3. Projektas „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“

4. Projektas Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“