Ežerai ateičiai

 

Projekto „Ežerai ateičiai“ metu Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ežerų savanoriškos stebėsenos seminarai vietos gyventojams. Įsigyta monitoringui vykdyti reikalinga įranga, parengta ilgalaikė Platelių ežero hidrocheminių ir hidrobiologinių parametrų monitoringo programa. Klaipėdos universiteto mokslininkai atliko Platelių ežero batimetrinius tyrimus, suinventorizavo Platelių ežero dugno buveines. Dreisenų (moliuskų) tyrimas-eksperimentas Platelių ežere vis dar tęsiamas. Apie ežerų subalansuotą tvarkymą, priežiūrą įgyta daug patirties mokomųjų seminarų metu ir baigiamojoje projekto „Ežerai ateičiai“ konferencijoje „Subalansuotas ežerų teritorijų valdymas“, kuri vyko Žemaitijos nacionaliniame parke.
Visų projekto partnerių teritorijas aplankė kilnojamoji ežerų fotografijų paroda.

Projekto „Ežerai ateičiai“ metu Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ežerų savanoriškos stebėsenos seminarai vietos gyventojams. Įsigyta monitoringui vykdyti reikalinga įranga, parengta ilgalaikė Platelių ežero hidrocheminių ir hidrobiologinių parametrų monitoringo programa. Klaipėdos universiteto mokslininkai atliko Platelių ežero batimetrinius tyrimus, suinventorizavo Platelių ežero dugno buveines. Dreisenų (moliuskų) tyrimas-eksperimentas Platelių ežere vis dar tęsiamas. Apie ežerų subalansuotą tvarkymą, priežiūrą įgyta daug patirties mokomųjų seminarų metu ir baigiamojoje projekto „Ežerai ateičiai“ konferencijoje „Subalansuotas ežerų teritorijų valdymas“, kuri vyko Žemaitijos nacionaliniame parke. Visų projekto partnerių teritorijas aplankė kilnojamoji ežerų fotografijų paroda. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.

 

Savanoriškos ežerų stebėsenos programą STEBIU EŽERĄ parengė Latvijos NVO „L.U.Consulting“, įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos projektą „Ežerai ateičiai“. Stebėsenos programą sudaro 4 dalys, kuriose fiksuojamas stebimos teritorijos žemės naudojimas (praeityje ir dabar), ežero krantų užaugimas, vandens augalų ir makrobestuburių įvairovė. Kiekvienai iš šių dalių yra parengti stebėjimo protokolai:

1. Ežero kraštovaizdžio stebėjimo protokolas

2. Ežero krantų stebėjimo protokolas

3. Ežero augalų stebėjimo protokolas

4. Ežero gyvūnų stebėjimo protokolas

Šiuos protokolus savanoris tyrėjas pildo kasmet tuo pačiu laiku, toje pačioje ežero pakrantės vietoje. Surinkti duomenys, grįžus namo suvedami į SAVANORIŠKOS EŽERŲ STEBĖSENOS PROGRAMOS duomenų bazę. Stebėsenos duomenys renkami apie 4 Žemaitijos nacionalinio parko ežerus: Plateliai, Ilgis, Beržoras, Žiedelis. Prisijunk ir tu!

SAVANORIŠKOS EŽERŲ STEBĖSENOS PROGRAMOS duomenų suvedimas

Dėmesio!

Duomenų suvedimo laukai, kuriuose klausiama apie gyvūno/augalo pastebėjimą, turi būti netušti, t.y. turi būti įrašytos reikšmės "Taip" arba "Ne".

Norėdami įkelti nuotrauką, duomenų suvedimo lange paspauskite piktogramą Redaktorius ir pažymėkite ežero ruožą, kuriame buvo daryta nuotrauka. Nuotraukos pavadinimas yra formuojamas: "pavadinimas_data".

Jūsų suvestus duomenis peržiūri programos administratorius, tik po to duomenys skelbiami rezultatų skiltyje.

SAVANORIŠKOS EŽERŲ STEBĖSENOS PROGRAMOS rezultatai ATNAUJINTA 2015-08-03!

 

 

Detalesnę informaciją apie PROGRAMĄ teikia

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistė Edita Lydienė,

tel. 8(448)49 337, 8(684)92 042,

el.p. edita.lydiene@zemaitijosnp.lt