Administracinės paslaugos

 


Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai teikia šias administracines paslaugas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymai, formos

Paslaugos teikimo schema

1. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Aprašymas

Schema

2. Derinimas dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo Žemaitijos nacionaliniame parke

Aprašymas

Schema

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir vandens pagrindų susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo

Aprašymas

Schema

4. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimas

Aprašymas

Schema

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų rengimas ir teikimas

Aprašymas

Schema

6. Išvadų teikimas dėl teritorijų planavimo dokumentų ir objektų statybos, rekonstravimo, restauravimo ir kitų projektų

Aprašymas

Schema

7. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Aprašymas

Schema

 

Prašymo forma

PRAŠYMO FORMA "Dėl statybos ir rekonstrukcijos derinimo"

PRAŠYMO FORMA "Dėl dirbtinio vandens telkinio kasimo/ valymo"