Istorijos nuotrupos. Suomių lėktuvai ant Platelių ežero

2017 vasario 20 d.
1931 m. vasario 21 dieną dėl prasto oro du suomių aeroplanai nusileido ant Platelių ežero ledo. Suomių lakūnai (šaulių atsargos kapitonai, broliai Bermer) skrido iš Karaliaučiaus į Estiją. Nusileidusius aeroplanus saugojo Lietuvos policija. Sekančią dieną suomių lakūnus pasveikino ir suteikė pagalbą vienu aeroplanu iš Kauno atskridę du Lietuvos lakūnai.

Parengta pagal straipsnelį paskelbtą ,,Dienoje“ (1931-03-08, Nr.10).