Folkloro šventė

2017 gegužės 5 d.

Praeitų metų pabaigoje lituanistė Stanislava Stripinienė išleido trečią Platelių krašto tautosakos  knygą ,,Medsėdiškė Magdalena Kaniavienė. Pasakojimai ir dainos“.  Pagal šią knygą Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“ 2017 m. balandžio 23 dieną Platelių dvaro svirne pristatė programą ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“. Ansambliečiai dainavo Magdalenos Kaniavienės dainas, pasakojo jos prisiminimus apie Medsėdžių kaimą, žmones, jų darbus, šoko tradicinius šokius. Gintaras Antanaitis papasakojo apie žymiosios medsėdiškės dainininkės ir giedorkos vaikystę,  Stanislovas Vyšniauskas -  apie vaikų auginimą senovėje, Rima Barsteikienė – apie ubagus ir mirusiųjų pagerbimą, Ramutė Kvašinskienė apie verpimą, Sigita Stonienė apie kalnų giedojimą, Sigitas Kvašinskas apie tradicinį dainavimą, Vilija Ramonienė apie dainininkės gyvenimą senatvėje.  Prisimintas gimtasis Magdalenos Kaniavienės Medsėdžių kaimas, kur daug kalnų ir kalnelių, daubų, pelkių, velėnijų, upelių... Įdomių dalykų Medsėdžiuose būta - senovėje prie Šermukšnio kalno vaidenosi,  prie Šatrijos kalno galėjai sutikti upiorus (upiorai iš pelkių puvėsių, miglų iškylantys žmogaus pavidalo vyrai be galvų, kurie gali apsėsti žmogų ir jį draskyti), Skarbo kalne buvo paslėpti lobiai, Velnių raiste prie Pilalės ant akmens velniai kortomis lošė...

M. Kaniavienė buvo ne tik žinoma giedorka, dainininkė, bet ir verpėja, mezgėja. Jos raštuotų pirštinių kolekcija pristatyta renginio dalyviams. Ir dabar plateliškės gali nerti pirštines ,,darželio“, ,,eglutės šakelės“, ,,roželės“ ir ,,žvaigždelių“ raštais. Pirštinių kolekciją Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai padovanojo dukra Magdalena Stončaitienė.

Renginyje mokytoja Stanislava Stripnienė prisiminė Madgalenos Kaniavienės nelengvą gyvenimą,  jos stiprybę nepasiduoti likimo siųstiems sunkumams. 1984-1992 m. S.Stripinienė bendravo su Magdalena, užrašė jos dainas, pasakojimus, prisiminimus, smulkiąją tautosaką. Prisiminimais apie  M.Kaniavienę pasidalino ir folkloro žinovas Antanas Bernatonis.

Virginija Strakšytė, Irena Malakauskienė, Genutė Matevičiūtė, Magadalena Stončaitienė (dainininkės Kaniavienės  dukra)  ir kiti renginio dalyviai dėkojo folkloro ansambliui ,,Platelē“ už tradicinio folkloro pristatymą, Magdalenos Kaniavienės pagerbimą, sveikino mokytoją S.Stripininenę su puikia knyga ir linkėjo  išleisti dar ne vieną Platelių kraštui skirtą knygą.

Renginio pabaigoje visi uždainavo A.Bernatonio užvestą tęstinę dainą - ,,Margi dvarai, margi dvarai, deimanto langeliai“. Apie šią dainą užrašyti tokie M.Kaniavienės prisiminimai – ,,Prie Palšio tarnaudama už auklę, vaiką sūpuodama lioubu dainiuosiu kokias tik kame išgirsiu daines. Aš visokių tum dainių esu pridainiavusi.  O kad uždainiavau ,,Margi dvarai, margi dvarai, deimanto langeliai“ vaiką sūpuodama, - Palšis gulėdamas klausės – išgirdo – kaip atsikėlė, tad anas man davė kapeikų už tokį gražų padainiavimą“.

 

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Aldona Kuprelytė