Ekonomiškai naudingiausios ir efektyviausios idėjos gamtotvarkoje

2017 balandžio 28 d.

Parengtos rekomendacijos dėl „Natura 2000“ tvarkymo

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu parengtos „Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijos“ (projekto numeris Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-001). Viena iš parengtų dokumentų dalių yra „Ekonomiškai naudingiausios ir efektyviausios idėjos sėkmingam saugomų teritorijų bendradarbiavimui su ūkininkais, bendruomenėmis, verslo atstovais, valstybinėmis institucijomis, kitais subjektais“ (toliau-Bendradarbiavimo idėjos). Šis dokumentas skirtas potencialiems ST direkcijų partneriams, kurie ieško naujų būdų, kaip užtikrinti gamtos vertybių apsaugą, patenkinant  savo poreikius. Dokumente pateikta glausta informacija apie ekonomiškai naudingiausias ir efektyviausias gamtotvarkos idėjas, šių idėjų įgyvendinimo principus, būtinas sąlygas. Jame  taip pat pateikiami Lietuvos ir užsienio šalių  gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su biomasės panaudojimu. Aptariamos teisinės problemos, kurios sudaro kliūtis vykdyti efektyvią gamtotvarką Lietuvos saugomose teritorijose. Pateikiama informacija apie finansines priemones, kurios gali būti panaudotos gamtotvarkai vykdyti, taip pat yra aprašyti veikiančių tvarkymo sistemų modeliai. Kviečiame susipažinti su Bendradarbiavimo idėjomis ir prisidėti prie  gamtinių vertybių išsaugojimo kartu su mūsų direkcija ar pavieniui įgyvendinant nors mažą dalelę tų idėjų.

 

Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų
parengimas

Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas

Įsakymas dėl "NATURA 2000" teritorijų ar jų dalių priežiūros rekomendacijų įgyvendinimo