Šv. Domininko koplytstulpis

Koplytstulpis stovėjo  Dargužinėje, Mickevičiūtės-Drąsutienės sodyboje, dešinėje kelio Mačiūkiai-Plateliai. Stiebas ąžuolinis, apačioje paramstytas akmenimis. Koplytėlė eglinių lentų, langelis stiklinis, įrėmintas. Viduje stovėjo medinė, liaudies menininko darbo šv. Domininko skulptūrėlė, kurią  1976 m. ,,kolekcionieriai” pavogė. Koplytstulpis buvo dažytas tamsiai raudonos spalvos aliejiniais dažais.

Senelis koplytstulpį pastatė savo seseriai1865 m. Vėliau jis daug kartų buvo remontuotas, perdažyta šv. Domininko skulptūrėlė.1913 m. audra koplytstulpį nuvertė, sudaužė koplytėlę, nulaužė skulptūrėlės ranką. Tais pačiais metais tėvas padarė naują koplytstulpį, perdažė skulptūrėlę ir pastatė senojoje vietoje. 1971 m.padaryta nauja koplytėlė.

Teksto autorius J. Mickevičius

Šv. Domininkono koplytstulpio statymas

2000 m., minint muziejininko ir istoriko J.Mickevičiaus 100-asias gimimo metines, Žemaitijos nacionalinis parkas padarė jau sutręšusio koplytstulpio kopiją su šv. Domininko skulptūra ir pastatė senoje vietoje.

 

Gryžti atgal