Mažoji architektūra

Parkas nuo seno garsėja koplyčiomis, koplytstulpiais, koplytėlėmis, kryžiais, stovinčiais prie kelių, kryžkelių, upelių, bažnyčių, senkapiuose, istorinėse ir pasakojimais apipintose vietose. Dažnai pakelėje buvo galima pamatyti į storą medį įkeltą kryžių ar nedidelę koplytėlę su šventojo skulptūrėle. Tą gražų žemaičių paprotį pagimdė didelė meilė gimtajam kraštui, praeičiai, kultūrai, liaudies menui. Kiekvieno ūkininko kieme stovėjo ar kryžius, ar koplytstulpis, ar koplytėlė.

ŽNP restauravo daugiau nei 30 įvairių mažosios architektūros objektų.

 

Skaitykite daugiau: