Rezervatai

Parke yra išskirti 2 gamtiniai rezervatai – Plokštinės ir Rukundžių. Rezervatuose nevykdoma miškų, žemės ūkio ir kita ūkinė veikla. Draudžiamas miško gėrybių rinkimas, medžioklė, pažintinis turizmas. Lankytis galima tik mokslo tiriamaisiais tikslais, turint ŽNPD leidimą.

Plokštinės gamtinis rezervatas

Plokštinės rezervato tikslas - išsaugoti Žemaitijos etaloninį Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su šiam regionui būdingomis biocenozėmis, išlikusiomis retosiomis augalų (žalsvažiedės blandys, dvilapiai purvuoliai, baltijinės, dėmėtosios, raudonosios gegūnės ir kt.), grybų (tikrieji juodbaravykiai, tikroji bei skaisčioji raudonpintės ir kt.) ir gyvūnų (lūšys, baltieji kiškiai, gervės, jerubės ir kt.) rūšimis, natūraliais Juodupio bei Uošnos upeliais ir unikalia geomorfologine struktūra išsiskiriančiu Plokščių termokarstiniu duburiu.
Rukundžių rezervatas saugo unikalų pelkėtų miškų bei Aklaežerio ir Pietvės upelio gamtos kompleksą.

Aklaežeris Rukundžių gamtiniame rezervate