PAST

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ribos sutampa su patvirtintomis ŽNP ribomis, išskyrus šio parko urbanistinius draustinius ir rekreacinio prioriteto funkcinę zoną. PAST statusas suteiktas europiniu mastu nykstančių paukščių rūšių – jerubės (Bonasa bonasia), griežlės (Crex crex) ir gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus) išsaugojimui.


Jerubė (Bonasa bonasia). Tai  vištinių būrio sėslus miško paukštis. Mėgsta eglynus su lapuočių medžių, ypač alksnių, beržų ir lazdynų priemaiša. Miške didesnę gyvenimo dalį praleidžia ant žemės, kur krauna ir lizdą. Išperi iki dešimties jerubiukų. Parko borealinio tipo miškuose veisiasi apie 100 jerubių porų. (Balsas)

Jerubė Jerubės buveinė

Griežlė (Crex crex). Tai globaliai nykstantis atviro kraštovaizdžio paukštis, ŽNP dažniausiai aptinkamas natūraliose, kultūrinėse pievose, esančiose prie upelių, sausinimo kanalų, ežerų. Apytikriai gyvena 30 patinėlių, kurie dažniausiai turi po kelias pateles. (Balsas)

Griežlė Griežlės buveinė

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus). Turbūt visi pažįstame dažną paukštį gulbę nebylę. O štai jos artimą giminaitę gulbę giesmininkę ne kiekvienam tekę matyti, mat šalyje ji reta, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Skirtingai nuo nebylės, gulbė giesmininkė labai triukšminga. Balsas toli girdimas, primena trimitu išgaunamus garsus. Giesmininkė atskiriama ir iš snapo: jo pagrindas geltonas, galas (mažiau nei pusė snapo) – juodas, o nebylės snapas oranžinės ar raudonos spalvos su juodos spalvos dėme ir gumbu ties antsnapio pamatu. Gulbės giesmininkės –  didelės slapukės, baikščios, žmogaus vengia. Perėjimui renkasi  nuošalias vietas – apleistus durpynus, užžėlusius žvyro karjerus, žuvininkystės tvenkinius, miško ežerėlius. Lizdus suka tankiai žoline augmenija apaugusiose vandens telkinių dalyse, sunkiai matomose ir pasiekiamose vietose.  Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje giesmininkės peri pelkėtose vietose, supamose miškų ar besišliejančiose prie jų. Gulbių pamėgtos perimvietės – didelės bebravietės, kuriose gyvena bebrai. Šių žvėrelių kaimynystė – lyg garantas, kad pelkėje per visą paukščių perėjimo sezoną bus vandens. Manoma, kad Lietuvoje gali perėti apie 50-60 porų, tuo tarpu nacionalinio parko teritorijoje žinomos 4 perinčių gulbių giesmininkių poros.

Gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus) Gulbės giesmininkės buveinė