NATURA 2000

NATURA 2000 - tai europinės svarbos saugomų teritorijų ekologinis tinklas, skirtas išsaugoti Europos   Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines. Šį tinklą sudaro dviejų tipų saugomos teritorijos: Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Išsamesnės informacijos apie NATURA 2000 galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Žemaitijos nacionalinio parko teritorija yra sudėtinė NATURA 2000 tinklo dalis, t.y., patvirtinta paukščių apsaugai svarbia teritorija (PAST) bei įtraukta į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (BAST).

Saugomų teritorijų tvarkymo rekomendacijos


Mikytų kraštovaizdžio draustinis Babrungo kraštovaizdžio draustinis

 

Ganymas - reikalinga veikla atviram kraštovaizdžiui išsaugoti Griežlių buveinių išsaugojimui būtinas ūkininkavimas pievose