Gyvūnija

Parke užregistruotos 193 paukščių rūšys, iš jų 54 – labai retos (juodasis gandras, vapsvaėdis, rudakaklis kragas, pilkoji meleta, griežlė ir kt.). Iš 49 žinduolių rūšių 13 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą (lūšis, ūdra, baltasis kiškis ir kt.). Parko teritorijoje gyvena net 11 šikšnosparnių rūšių (iš viso Lietuvoje randama 15 rūšių). Dažniausiai aptinkami rudieji ausyliai ir Natuzijaus šikšniukai. Parko vandenyse veisiasi 31 žuvų rūšis, taip pat gyvena ir sykinių šeimos žuvys – seliava ir ežerinis sykas, užsilikę iš poledynmečio laikų. Daugelyje ežerų ir upelių gyvena plačiažnypliai vėžiai. Žinomos 2 129 bestuburių rūšys, iš jų 600 vabalų ir 640 drugių.