Geologinis gamtos paveldo objektas

1. Ubagų kalno akmuo. Tai didžiausias Platelių apylinkių akmuo. Jo aukštis virš žemės – 1,20 m, ilgis – 5 m, plotis – 3,40 m. Didžiausia horizontali apimtis – 12,90 m. Pasakojama, kad ant akmens buvusi velnio pėda, o akmuo tarnavęs pagoniškoms apeigoms. Kiek šiauriau teka Žvirgždės upelis, o greta stūkso Liepijų miškas. Tokiais vardais pagonybės laikais buvo vadinamos šventos vietos. Grafas Šuazelis mėgino suskaldyti akmenį ir panaudoti svirno statybai, bet atskėlė tik tą dalį su pėda.

Ubagų kalno akmuo