Ežerai

Parke yra 21 natūralios kilmės kadastriniai ežerai ir ežerėliai. Visų jų bendras plotas 1 497,1 ha. Apie 90 % bendro ežerų ploto sudaro trys didžiausi ežerai – Platelių, Ilgio, Beržoro. Šių ežerų dugno reljefas sudėtingas, visuose yra salų (Platelių ežere 7, Ilgyje 2, Beržore 1). Vaizdingiausias, švariausias, giliausias Žemaitijoje ir parke Platelių ežeras. Jo plotas 1 205 ha, vidutinis gylis –10,5 m, giliausia vieta 48,5 m, vidutinis vandens lygis –146,5 m virš jūros lygio.

Piktežeris

Burgio ir Luokos ežeruose dažnos maurabragių bendrijos. Burgio, Burgalio ir Skyplaičių ežeruose gausu menturdumblių. Visi minėti ežerai pagal ES Buveinių direktyvą gali būti priskirti buveinių tipui - ežerai su menturdumblių bendrijomis. Vaivadės (Petreikio), Burgio, Endriuškaičių ežerai, ypač jų durpingos įlankos beveik ištisai apaugusios alijošiniais aštriais, plūdėmis. Šiuose ežeruose gausu natūralių maisto medžiagų. Jie priskiriami buveinių tipui - natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba alijošinių aštrių bendrijomis. Parke yra pelkių supamų ežerėlių, kurie priskiriami buveinių tipui – natūralūs distrofiniai ežerai. Juose beveik nėra augalų, vanduo dėl durpių ir humusinių rūgščių rudas. Tai durpingi pelkėjantys Lesčio, Piktežerio, Aklaežerio ežerėliai.

Beržoro ežeras