Augalija

Parke aprašytos 1 253 augalų rūšys. Iš jų 70 yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Čia auga visoje Europoje saugomos rūšys: mažasis varpenis, dvilapis purvuolis, žvilgančioji riestūnė. Parke rasta ir ledynmečio augalų reliktų: šakotoji ratainytė, kupstinė kūlingė, raistinė viksva, daugiametė blizgė, laplandinis karklas, raktažolė pelenėlė.

Augmenijos žinovus stebina žalsvažiedės blandies, paprastosios tuklės, dėmėtosios, gelsvosios ir baltijinės gegūnių, dvilapio purvuolio labai gausios populiacijos. Čia aptikta kol kas vienintelė reali mažojo varpenio augimvietė.

 

Raudonoji gegūnė Sibirinis vilkdalgis