Vykdomi viešieji pirkimai

1.SKELBIMAS apie mažos vertės PIRKIMĄ  "METALINIŲ ĮRANKIŲ PROJEKTUI „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ (NR. 20AM-KE-15-1-05846-PR001)". Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. (nuroda į CVP IS 305404; pirkimo Nr. 294750:1).

2.SKELBIMAS apie mažos vertės PIRKIMĄ "ĮVAIRŪS BALDAI PROJEKTUI „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ (NR. 20AM-KE-15-1-05846-PR001)". Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. (nuroda į CVP IS 291352). Pirkimo sąlygos.

3.SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ "Technikos šienavimui, biomasės surinkimui ir pargabenimui komplekto pirkimas". Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimo sąlygos.

4. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir numatomą sudaryti sutartį pirkime "Siberijos ir Šeirės pelkių šienavimas Natura 2000 teritorijoje "Žemaitijos nacionalinis parkas"". Daugiau informacijos

5. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA "Siberijos ir Šeirės  pelkių  šienavimas Natura 2000 teritorijoje "Žemaitijos nacionalinis parkas" techninė specifikacija. Priedai: bendra schema, Siberijos pelkė ir Šeirės pelkė.

6. SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ "Menkaverčių krūmų bei medžių kirtimas (Žemaitijos NP ir Reiskių TD), atžąlų bei žolinės augmenijos šienavimas (Žemaitijos nacionaliniame parke)". Daugiau informacijos

7. TECNINĖ SPECIFIKACIJA : Menkaverčių krūmų bei medžių kirtimas (Žemaitijos NP ir Reiskių TD), atžąlų bei žolinės augmenijos šienavimas (Žemaitijos nacionaliniame parke)

8. Elektros pirkimo sąlygos

9. Techninės specifikacijos skelbimas (darbų kiekiai)

10. Lietaus kanalizacijos įrengimas pagal parengtą projektą Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centro veiklai, viešosios infrastruktūros kūrimas (2010 m. birželis) ir pagal II etapo finansavimo projektą „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS IR 108. Kviečiame pateikti pasiūlymą supaprastintam  pirkimui „PLATELIŲ DVARO SODYBOS (UNIKALUS KODAS 447, BUVĘS KODAS G214K) BUVUSIO RŪSIO (UNIKALUS KODAS 24799, BUVĘS KODAS G214K2) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT AMATŲ CENTRUI, DARBAI, VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS - III ETAPAS, ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ BEI KITUS ETAPUS PAGAL NENUSTATYTĄ PROGRAMĄ“ CVP IS priemonėmis. Detaliau žr. 2014-11-04 skelbimą Nr.157224, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=208409.

Pirkimo sąlygų patikslinimas (paaiškinimas 1)

Pirkimo sąlygų patikslinimas (paaiškinimas 2)

Pirkimo sąlygų patikslinimas (paaiškinimas 3)

Paaiškinimų suvestinė

Pranešimas dėl laimėjusio pasiūlymo