Planuojami vykdyti viešieji pirkimai

Techninių specifikacijų projektas „Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui, darbų, viešosios infrastruktūros kūrimas - III etapas, įgyvendinti projektą „Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro plėtra“ bei kitus etapus pagal nenustatytą programą“ (toliau - Projektas) paskelbtas internetinėje svetainėje www.cvpp.lt,  skelbimo Nr.208126 "Tradicinių amatų centro plėtra",  http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=208126.

Su Projektu taip pat galima susipažinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje, adresas: Didžioji g. 10, Platelių mst., LT-90420 Plungės r. Pasiūlymus, pastabas galima teikti iki 2014 m. spalio 24 d. 12.00 val.

Pirkimo organizatorė Nijolė Norvaišienė, tel. 8 448 49337, el.p. nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt