Įvykdyti viešieji pirkimai

INFORMACIJA APIE ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ LAIMĖTOJUS IR KITUS SUDARYTI PIRKIMŲ SUTARTIS, SUDARYTAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUTARTIS 2015 METAIS

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

Pasiūlymas dėl statybos techninės priežiūros paslaugų pagal projekto Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui - III etapas, paslaugas, įgyvendinant projektą "Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro plėtra"

Projekto Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui - III etapas, paslaugas, įgyvendinant projektą "Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro plėtra" priežiūros sutartis

2014 M. ĮVYKDYTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ŽURNALAS

2014 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ, DARBŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui, darbai, viešosios infrastruktūros kūrimas - III etapas, įgyvendinati projektą "Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro plėtra" bei kitus etapus pagal nenustatytą programą (informaciją apie sudarytą sutartį)

Programinė įranga, skirta kraštovaizdžio parametrų modeliavimui (informacija apie sudarytą sutartį)

Programinė įranga, skirta kraštovaizdžio parametrų modeliavimui (informacija apie laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį)

Žemaitijos nacionalinio parko apžvalgos bokšto įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Programinės įrangos, skirtos kraštovaizdžio parametrų modeliavimui, pirkimo skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Programinės įrangos, skirtos kraštovaizdžio parametrų modeliavimui, pirkimas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos (skelbimas)

Programinės įrangos, skirtos kraštovaizdžio parametrų modeliavimui, pirkimas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Žemaitijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams supaprastinto statybos projekto ekspertizės paslaugų pirkimo sąlygos

Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukcijos sąlygos su priedais

PLATELIŲ EŽERO HIDROĮRENGINIO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. 6 priedas

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. SP tekstas

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. PDF projektas

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. SP techninės specifikacijos, medžagų žiniaraščiai.

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. Techninė specifikacija sklypo sutvarkymo, vėdinimo darbų

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. Sklypo sutvarkymo darbų kiekiai

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. SP1 sklypo planas

PAPILDOMŲ SKLYPO SUTVARKYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS IR JO APLINKOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP3-1.3-ŪM-01-V-01-012), PIRKIMAS. SP brėžiniai 6, 8

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IR MINIMALIOS INFRASTRUKTŪROS ELEMENTŲ LANKYTOJAMS PROJEKTO PARENGIMO SU PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS IR SUTARTIS