Finansiniai ataskaitų rinkiniai

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. sausio - kovo mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. sausio - kovo mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. sausio - rugsėjo mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys