Direkcijos direktoriaus 2016 m. pagrindiniai veiklos uždaviniai

1. Didinti veiklos efektyvumą Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos ir tvarkymo srityje

2. Propaguoti Žemaitijos nacionalinio parko vestybes, kryptingai plėtoti gamtosauginį švietimą ir gamtinį (ekologinį) turizmą;

3. Plėtoti bendradarbiavimą su vietos gyventojais ir bendruomenėmis