Apie architektūrą

Kaip puoselėti ir plėtoti tradicinę architektūrą, kaip suderinti jos savitus bruožus su šiuolaikinio būsto ar gyvensenos reikmėmis? ... »
Šis leidinys skirtas projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems ir tvarkantiems sodybas Žemaitijos nacionaliniame parke. ... »
Praeityje stambesnių dvarų sodybos kurdavosi labai individualiai, taikydamosis prie vietovės ypatybių, istorinių kelių ir pan. Šiame leidinyje nurodomi kai kurie bendresni planavimo bruožai, kurie dažniau atsikartoja šios zonos dvarų sodybose. ... »
Pastaruoju metu Žemaitijoje pastebimas susidomėjimas etnine architektūra. Tai rodo, kad auga žmonių sąmoningumo lygis, keičiasi požiūris. ... »